TM HYZMAT RECORDS - ÄHLI HYZMATLARY SANAWY!

ELTIP BERME HYZMATY BILEN!

Eltip berme hyzmaty - 7 manat

Kino 1 disk (2 kino isleg boýunça) - 9 manat (azyndan 5 disk) + 2 kino isleg boýunça mugt
Elektron görnüş - 4 manat (1 kinoň bahasy) (azyndan 10 kino) + 2 kino isleg boýunça mugt
Serial 1 disk (8-10 seriýa) - 9 manat (azyndan 3 sezon)
Elektron görnüş - 2 manat (1 seriýan bahasy) (azyndan 30 seriýa)

ÖZÜŇIZ GELIP ALSAŇYZ!

Kino 1 disk (2 kino isleg boýunça) - 7 manat
Elektron görnüş - 3 manat (1 kinon bahasy)
Serial 1 disk (8-10 seriýa) - 7 manat
Elektron görnüş - 2 manat (1 seriýaň bahasy)


HABARLAŞMAK

TEL: +99363 014999, +99362 249151
INSTAGRAM: https://instagram.com/tmhyzmat
EMAIL: records@tmhyzmat.com

Teklipleriňizi şu ýerde goýup bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(0)Teswir galdyr

Maglumat we telefon belgiler

  • Sargyt üçin telefon belgiler:
    +99363 014999
    +99362 249151
    Salgymyz: Aşgabat ş